εσωτερική υποτίμηση

This tag is associated with 1 post

Εσωτερική Υποτίμηση: Προοπτικές, Περιορισμοί και Εναλλακτικές Επιλογές

Του Γιώργου Αργείτη Οι πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής χρεοκοπίας της χώρας δεν είναι μία ουδέτερη επιλογή. Απεναντίας, εντάσσονται στο ιδεολογικό πλαίσιο της «Συναίνεσης του Βερολίνου», σύμφωνα με την οποία η προσαρμογή του πρωτογενούς ελλείμματος ή πλεονάσματος στις απαιτήσεις χρηματοδότησης του χρέους προϋποθέτει την εφαρμογή της πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης. … Συνέχεια

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Αρχείο