Δημήτριος Πλευράκης

This tag is associated with 1 post

ΓΓΑΕ Μ. Κοκκινος: «Κάθε περιορισμός στην ελεύθερη διακίνηση των Ευρωπαίων πολιτών μέσα στην Ευρώπη προσβάλλει αυτή καθαυτή την έννοια του Ευρωπαϊκού ιδεώδους»

Σαφή διάκριση μεταξύ μετανάστη και Ευρωπαίου πολίτη πέτυχε στη Ρίγα η ΓΓΑΕ, διασφαλίζοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των Ευρωπαίων αποδήμων στην ΕΕ.
Συνέχεια

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Αρχείο