Ανακοινώσεις

Ομιλία Γεωργίας Γεννιά, βουλευτή Α’ Πειραιώς και Νήσων στη Βουλή για το εργασιακό – ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρία Υπουργέ,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα εισάγει ένα σύνολο θεσμικών παρεμβάσεων στον τομέα της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής προστασίας.

Αποτελεί δε συνέχεια όλων των τελευταίων νομοθετικών πρωτοβουλιών και ρυθμίσεων της Κυβέρνησής μας με γνώμονα την προάσπιση των δικαιωμάτων των αδυνάτων συμπολιτών μας και των εργαζομένων.

Χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα η επίτευξη του Υπουργείου για την ισχύ των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που οι προηγούμενες Κυβερνήσεις είχαν καταργήσει υποτασσόμενες πλήρως και αμαχητί στις αλλότριες φιλελεύθερες επιταγές, που θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του 2018.

Οι διατάξεις του αποσκοπούν στο να ενισχύσουν και να επεκτείνουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, να βελτιώσουν ουσιωδώς κρίσιμες πτυχές της καθημερινότητας, να ικανοποιήσουν τα  δίκαια αιτήματα της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Στόχο έχουν

-να βελτιώσουν ουσιωδώς τα εργαλεία ελέγχου και τήρησης της εργατικής νομοθεσίας,

-να καταπολεμήσουν την απλήρωτη, αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία

-να διευθετήσουν ζητήματα ασαφή σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση

-να επιλύσουν χρόνια αιτήματα ασφαλισμένων

-να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο πλαίσιο διατάξεων που θα διευκολύνει την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.

Στο πρώτο μέρος του, διευθετούνται ζητήματα που σχετίζονται με την κοινωνική ασφάλιση δίνοντας λύσεις σε χρόνια προβλήματα των ασφαλισμένων. Προβλέπονται δε ρυθμίσεις για την πληρέστερη εφαρμογή των διατάξεων της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης και επιλύονται ασφαλιστικά θέματα συγκεκριμένων κατηγοριών.

 Πιο συγκεκριμένα και χαρακτηριστικά η προβλεπόμενη στο άρθρο 22 κατάργηση της υποχρέωσης μηχανικών και δικηγόρων να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές μόνο λόγω της εγγραφής τους σε ΤΕΕ και δικηγορικούς συλλόγους αντίστοιχα, που αποτελούσε πάγιο αίτημα επί σειρά ετών ειδικά των νέων επαγγελματιών. Υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έχουν πλέον από την έναρξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητες στις Δ.Ο.Υ. και για όσο διάστημα αυτή διαρκεί.

Επίσης, επιλύεται το ζήτημα υπολογισμού της σύνταξης των προσώπων που λόγω της οικονομικής κρίσης δεν είχαν καθόλου ή είχαν περιορισμένης διάρκειας χρόνο ασφάλισης στο διάστημα από την 1-1-2002 και εντεύθεν.

Για τους ασφαλισμένους του Δημόσιου προβλέπεται ότι θα ισχύει ό,τι και για τον ιδιωτικό τομέα δηλαδή ότι το ποσοστό μείωσης στις περιπτώσεις πρόωρης συνταξιοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30%. Χωρίς αυτή την παρέμβαση , οι συντάξεις σε περιπτώσεις πρόωρης συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων θα κανονίζονταν με μεγαλύτερα ποσοστά μείωσης, χωρίς κανένα περιορισμό.

Αποκαθίσταται ο τρόπος  υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων για αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την 1/1/2015, ώστε να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των εισφορών που έχουν καταβάλλει οι ασφαλισμένοι για την επικουρική τους σύνταξη κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου και όχι μέρος αυτών.

Εξίσου σημαντικές οι προβλέψεις για τους συνανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και αναπηρίας.  Προβλέπεται ειδική διάταξη για τους πάσχοντες από ψυχικά νοσήματα, ώστε σε περίπτωση που αυτοί έχουν δικαιωθεί σύνταξης αναπηρίας ή άλλων επιδομάτων, αυτά να μην περικόπτονται ούτε να αναστέλλονται σε περίπτωση ανάληψης εργασίας.

Επίσης, παρατείνεται η σύνταξη αναπηρίας σε όσες περιπτώσεις έχει λήξει η γνωμάτευση των ΚΕΠΑ βάσει της οποίας απενεμήθη και εκκρεμεί νέα γνωμάτευση.

Ορίζεται ρητά ότι το δικαίωμα στη σύνταξη είναι απαράγραπτο.

Στο δεύτερο και τρίτο μέρος υπάρχουν σημαντικές ρυθμίσεις για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.

Καταρχήν προβλέπεται ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και πρωτίστως του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με ανθρώπινο δυναμικό και εργαλεία, αλλά και αναβάθμιση της επιχειρησιακής τους ικανότητας.  Τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ (ύψους 7.600.000 ευρώ για πιλοτικούς ελέγχους σε κλάδους υψηλής παραβατικότητας) προσανατολίζονται προς τον σκοπό της προστασίας των εργαζομένων και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς αυτούς.

Τέλος ισχυροποιείται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, ώστε να θωρακιστεί, κατά το δυνατό, η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, αλλά και να διευκολυνθεί το έργο των ελεγκτικών μηχανισμών.

Στο πλαίσιο αυτό:

Θεσπίζεται η υποχρέωση της ηλεκτρονικής αναγγελίας, ενώ μέχρι τώρα δεν υπήρχε καν υποχρέωση να τηρούνται βιβλία για να δηλώνουν τους εργαζόμενους.

Επίσης θεσπίζεται ρητά ότι αποκλείονται από το δημόσιο χρήμα και από τα κοινοτικά κονδύλια όλοι όσοι παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία, όλοι όσοι έχουν πολλαπλές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Αυτό εκτός από κατασταλτικά θα επιδράσει πολλαπλώς και προληπτικά ως αντικίνητρο, συνεπώς θα δημιουργήσει μία θετική δυναμική στην αγορά εργασίας.

Πολύ σημαντική είναι και η παρέμβαση που αφορά στην οικειοθελή αποχώρηση του εργαζομένου, όπου πλέον απαιτείται η συνυπογραφή του. Μέχρι σήμερα ισχύει η καταχρηστική πρακτική που ο εργοδότης λέει ότι ο εργαζόμενος έχει οικειοθελώς αποχωρήσει, χωρίς αυτό στην πράξη να έχει συμβεί, και του δίνει ένα πολύ μεγάλο περιθώριο η νομοθεσία να το δηλώσει αφήνοντας χώρο για παραβατικές πρακτικές. Έτσι διορθώνουμε αυτή τη δυνατότητα παραβατικότητας.

Στον τομέα της απλήρωτης εργασίας έχουμε ήδη νομοθετήσει ότι η μη καταβολή μισθού είναι σε κάθε περίπτωση μονομερής βλαπτική μεταβολή. Άρα ο εργαζόμενος αμέσως μπορεί να θεωρήσει ότι υπάρχει απόλυση και να διεκδικήσει την αποζημίωση. Τώρα παρέχουμε τη δυνατότητα για γρήγορη εκδίκαση των υποθέσεων, εντός 60 ημερών. Παράλληλα, μειώνεται το κόστος της δίκης. Οι εργαζόμενοι απαλλάσσονται από την καταβολή δικαστικού ενσήμου ή υποχρεούνται σε μειωμένο δικαστικό ένσημο αναλόγως της απαίτησης για την έκδοση διαταγής πληρωμής για την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών.

Επεκτείνεται η προστασία από την απόλυση λόγω μητρότητας και στις εργαζόμενες που βρίσκονται στη διαδικασία υιοθεσίας ή εμπλέκονται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, θεσπίζεται η χορήγηση ειδικής άδειας και για γονείς τέκνων με βαριά νοητική στέρηση, σύνδρομο Down και αυτισμό.

Έτσι, από όλες τις παραπάνω ρυθμίσεις, καθίσταται απολύτως σαφές ότι επιδίωξη του ΣΥΡΙΖΑ είναι να πατάξει τα φαινόμενα παραβατικότητας στους χώρους εργασίας και υποβάθμισης της θέσης των εργαζομένων.

Είμαστε αντίθετοι σε κατεστημένα που παραβιάζουν βασικά δικαιώματα των εργαζομένων.

Είμαστε αντίθετοι σε επιβραδυντικούς και στρεβλωτικούς παράγοντες της οικονομίας και της εργασίας.

Είμαστε ενάντια σε οτιδήποτε νοθεύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, μειώνει τα δημόσια έσοδα και αποδυναμώνει το ασφαλιστικό σύστημα.

Είμαστε ενάντια  σε οτιδήποτε υπονομεύει την κοινωνική αποστολή του κράτους και των θεσμών του.

Είμαστε ενάντια σε οτιδήποτε καταλύει τα βασικά και απαράγραπτα δικαιώματα του ανθρώπου.

Είμαστε ενάντια σε οτιδήποτε και οποιονδήποτε εκμεταλλεύεται το μόχθο, τις αγωνίες και τις αδυναμίες των συνανθρώπων μας.

Είμαστε ενάντια σε όποιον επεδίωκε το μοντέλο ερημοποίησης και επεδίωκε να καταστεί η χώρα μας ειδική οικονομική ζώνη με χαμηλούς μισθούς και ανυπαρξία δικαιωμάτων.

Αντίθετοι στον εργασιακό μεσαίωνα.

Και το αποδεικνύουμε με κάθε δυνατό τρόπο και σε κάθε ευκαιρία.

Και αυτό το νομοσχέδιο αποτελεί άλλη μία απόδειξη προς αυτήν την κατεύθυνση.

Για αυτό και φυσικά υπερψηφίζω τόσο επί της αρχής όσο και επί των άρθρων.

 

Συζήτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Αρχείο

Αρέσει σε %d bloggers: