Ανακοινώσεις

Μήνυμα πρόσκληση για συμπαράστασης στον Τουρκικό λαό

TAKSIM-PIKETES
(ΕΛΛΗΝΙΚΟ)
Παρακαλώ βοηθήστε να διαδώσουμε την είδηση σε παγκόσμιο επίπεδο.
Χρειαζόμαστε  την υποστήριξη σας τώρα!
Αγαπητοί ξένοι φίλοι μας
 Η κατάσταση γίνεται όλο και πιο σοβαρή. Η Κωνσταντινούπολη χρειάζεται τη βοήθειά σας, τώρα.
Παρακαλώ βοηθήστε να διαδώσουμε την είδηση σε παγκόσμιο επίπεδο.
Κάτι γενναίο και σημαντικό συμβαίνει στην  Τουρκία. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι πρόκειται για μια καθυστερημένη έκφανση  του κινήματος Οccupy.
Οι πολίτες, κουρασμένοι από τον εκφοβισμό της κυβέρνησης, με τη διεφθαρμένη διαχείριση των δημόσιων χώρων και την απερίσκεπτη κατάχρηση της γης,  ενώνονται  για να προστατεύσουν ένα δημόσιο πάρκο στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης το οποίο βρίσκεται υπό την απειλή της ισοπέδωσης για να κατασκευαστεί στη θέση του το 94ο εμπορικό κέντρο. Ο κόσμος παραμένει, παρά τις βίαιες επιθέσεις από την αστυνομία (να επισημάνω ότι η σημερινή επίθεση έγινε στις 5 π.μ. το πρωί, 31/05/2013)!  Η αστυνομία έριξε δακρυγόνα και έκαψε σκηνές και ένα άτομο τραυματίστηκε).  Είναι η 3η ημέρα σήμερα και περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στο πάρκο!
Εν τω μεταξύ, οι δημόσιοι χώροι πωλούνται σε ξενοδοχεία και τα πολύτιμα οικοσυστήματα σπαταλούνται για περισσότερες βιομηχανίες, εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και μια 3η γέφυρα στο Βόσπορο!
Το θέμα λοιπόν είναι πολύ πιο σοβαρό από το να σώσουμε τα δέντρα. Εδώ έχουμε τη νοοτροπία του «Μπορώ να κάνω οτιδήποτε θέλω», μια φασιστική νοοτροπία που όχι μόνο καταστέλλει, αλλά και διατάζει επιθέσεις στον κόσμο.
Και το χειρότερο είναι ότι τα ΜΜΕ λογοκρίνονται έτσι ώστε να μην διαδίδονται τα νέα..
 Το # direngeziparki τώρα είναι αυτή τη στιγμή το 2ο  trending topic στο Twitter, παγκοσμίως.
Παρακαλούμε βοηθήστε μας να μοιραστούμε αυτό το μήνυμα και να σταματήσουμε τις αδίστακτες, απάνθρωπες πράξεις του Ερντογάν.
Τι μπορείτε να κάνετε: 
– Προωθήστε αυτό το μήνυμα σε όλους τους γνωστούς σας
– Στείλτε μηνύματα υποστήριξης μέσω του Twitter με το hashtag
direngeziparki
– Προσθέστε @BBC  @ Reuters @CNN και άλλα μεγάλα κανάλια μέσα σε αυτά τα μηνύματα.
– Δημοσίευστε αυτό το μήνυμα στο Facebook
– Ενημερώστε τοπικά και εθνικά ΜΜΕ. 
Παρακαλώ βοηθήστε να διαδώσουμε την είδηση σε παγκόσμιο επίπεδο.
Χρειαζόμαστε  την υποστήριξη σας τώρα!
Πηγή: omniatv.com
 ­­­­­­­­­­­­____________________________________________________________
TAKSIM-THIS IS ABOUT DEMOCRACY
(ENGLISH)
Taksim Gezi Park
For the past few days, peaceful Turkish citizens have been protesting the demolition of Taksim Gezi Park, one of the few green areas left in the center of Istanbul. The plan by the Erdogan-run AKP government is to build a large shopping center instead, benefitting his own interests and filling his own pockets.
What started with a mere 100 protestors turned into tens of thousands over the course of a few days. People camped out in the park, sang songs, read books, danced. I was there yesterday and it was heartwarming.
Prime Minister Erdogan made a public announcement two days ago stating, ‘We have made up our minds’, and that nothing will stop his plans to destroy the park.
 He subsequently ordered his police forces to attack protestors in the park using water cannons and tear gas without warning in the early hours of the morning. This has been happening for the past two days, and continues as I write these words. Tents were burned, innocent citizens were dragged away and people had tear gas sprayed directly into their faces.
Innocent people are being attacked, injured and hospitalized. There are unofficial reports of one person being dead with his ID confiscated by officials (an eerie replay of the May 1 attacks when an innocent young girl was put into a coma due to tear gas attacks. This girl was later labeled by the government as a terrorist)
 This has become a matter about more than just saving trees. This is an ‘I can do whatever I damn well want’, fascist mentality that not only supresses but attacks its own people.
To make matters worse, media channels are being censored so as not to display the news.
#direngeziparki is now the 2nd worldwide trending topic on Twitter. Please help us to share this message and stop Erdogan’s ruthless, inhumane acts.
What you can do:
– Forward this message to everyone you know
– Send your support messages through twitter with the #direngeziparki hashtag
– Tag @bbc @cnn @reuters and other large media channels in these posts
– Post this message on facebook
– Let your local and national media channels know 
As our friends overseas, we need your help. Send this message to everyone you know. Create awareness internationally about our plight, or matters are going to get much, much worse. We want all international media channels – soclal and mass – to report this news.
(THESE ARE MOST OF THE CURRENTLY AVAILABLE TRANSLATIONS OF THE ORIGINAL ENGLISH TEXT, written by a local on friday morning. Content may vary due to the individual translators’ decision as well as changes to the original text that have been made by those who shared it. Please comment if you notice errors in spelling and grammar – thanks!)
 _____________________________________________________________
 (FRANCAIS)
Chers amis partout dans le monde, 
quelque chose de courageux et important qui se passe à Istanbul, en Turquie.
A la fin de la floraison Occupy vague on pourrait l’appeler.
Les citoyens fatigués d’un gouvernement intimidation avec sa gestion corrompue des espaces publics et l’abus téméraire de terre s’unissent pour protéger un parc public au coeur de l’Istanbul qui est sous la menace d’être démoli si le centre commercial 94th peut être construit dans son lieu. Les gens tiennent malgré les attaques brutales de la police (l’attaque d’aujourd’hui était à 5 heures du matin, une indiquerons! Y compris des bombes lacrymogènes, brûlant les tentes, hospitaliser une personne …). C’est le 3ème jour maintenant, plus de 10.000 personnes se sont rassemblées dans le parc!
Pendant ce temps, les espaces publics sont vendus à des hôtels, des écosystèmes précieux sont gaspillés pour plus d’industrie, les centrales électriques, 3e pont sur le Bosphore!
C’est devenu une question au sujet de plus que les arbres juste d’épargne. Il s’agit d’un «je peux faire ce que je veux sacrément bien», la mentalité fasciste qui non seulement supresses mais s’attaque à ses propres citoyens.
Pour aggraver les choses, les canaux des médias sont censurés afin de ne pas afficher les nouvelles.
# direngeziparki est désormais le 2ème trending topic mondial sur Twitter.
S’il vous plaît nous aider à partager ce message et arrêter impitoyables, actes inhumains d’Erdogan.
Qu’est-ce que vous pouvez faire:
– Faire suivre ce message à toutes vos connaissances 
– Envoyez vos messages de soutien par le biais de Twitter avec le hashtag #direngeziparki 
– Tag @ bbc @ CNN @ Reuters et d’autres médias importants dans ces postes
 – Diffusez ce message sur Facebook 
– Laissez vos canaux de médias locaux et nationaux savant 
S’il vous plaît aidez diffuser les nouvelles dans le monde.
Nous avons besoin de tout le soutien que nous pouvons obtenir maintenant
 ___________________________________________________________
 (ITALIANO)
Volto insanguinato di uccidere natura: Tayyip Erdogan!
«Cari amici di tutto il mondo,
qualcosa di coraggioso e significativo sta accadendo a Istanbul, Turchia.
A tarda fioritura Occupy onda si potrebbe chiamare.
I cittadini stanchi di un governo di bullismo con la sua gestione corrotta degli spazi pubblici e l’abuso sconsiderato del territorio si stanno unendo per proteggere un parco pubblico nel cuore di Istanbul, che è sotto la minaccia di essere demolita in modo che il centro commerciale 94 ° può essere costruito nella sua posto. Le persone stanno tenendo nonostante gli attacchi brutali da parte della polizia (l’attacco di oggi era alle 5 del mattino si deve sottolineare! Tra cui bombe lacrimogene, bruciando le tende, ospedalizzare una persona …). E ‘il 3 ° giorno, oggi più di 10.000 persone si sono riuniti nel parco!
Nel frattempo, gli spazi pubblici vengono venduti ad alberghi, ecosistemi preziosi vengono sprecati per più industria, centrali elettriche, terzo ponte sul Bosforo!
Questa è diventata una questione di più di alberi appena di risparmio. Si tratta di un ‘io posso fare quello che mi pare e voglio’, mentalità fascista che non solo sopprime ma attacca il suo stesso popolo.
A peggiorare le cose, i canali media vengono censurati in modo da non visualizzare la notizia.
# direngeziparki è ora il secondo argomento trend mondiale su Twitter.
Vi preghiamo di aiutarci a condividere questo messaggio e fermare spietati, atti inumani di Erdogan.
Che cosa si può fare:
– Inoltrare questo messaggio a tutti quelli che conosci
– Inviate i vostri messaggi di sostegno attraverso Twitter con il hashtag #direngeziparki
– Tag @bbc @cnn @Reuters e altri grandi canali mediatici di questi post
– Inserisci questo messaggio su facebook
– Lasciate che i vostri canali media locali e nazionali sanno
Si prega di contribuire a diffondere la notizia a livello globale.
Abbiamo bisogno di tutto il supporto che possiamo ottenere ora
Solidarität mit den Aktivist_innen in Istanbul im Gezi Park
Verfasst von: ein mensch. Verfasst am: 31.05.2013 – 14:56. (unmoderiert)
Seit einigen Tagen demonstrieren türkische BürgerInnen friedlich gegen den Abriss des Gezi Parks in Taksim, einem der letzten grünen Flecken im Herzen der Millionenstadt Istanbul. Gemäß dem Plan der von Ministerpräsident R. T. Erdogan geführten AK-Partei soll hier ein Einkaufscenter entstehen, was vermutlich vor allem seinen Interessen und seinen Nebeneinkommen zugute kommt.
Was als kleine Aktion von ca. 100 Leuten anfing, wurde innerhalb von wenigen Tagen zu einem Protest von Zehntausenden. Man fing an, im Park zu campen, versammelte sich, um gemeinsam zu singen, zu lesen, zu tanzen. Ich war am Donnerstag abend vor Ort und es herrschte eine unglaublich positive, rührende Stimmung.
Mitte der Woche verkündete Ministerpräsident Erdogan öffentlich: “Wir haben uns entschieden”, und dass die Pläne, den Park abzureißen, nicht gestoppt werden.
Anschließend wies er die Polizei an, in den frühen Morgenstunden ohne Vorwarnung die Demonstranten mit Wasserwerfern und Tränengas aus dem Park zu vertreiben. Dies ist seitdem jeden Morgen geschehen und wird fortgesetzt, während ich diese Worte schreibe. Zelte wurden verbrannt, BürgerInnen weggeschleift und ihnen wurde Tränengas aus nächster Nähe direkt ins Gesicht gesprüht.
Unschuldige werden angegriffen, verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Momentan gibt es Gerüchte, dass eine Person getötet wurde und ihr Ausweis von Beamten beschlagnahmt wurde. Ein unheimliches Echo der Angriffe am 1. Mai, als eine unschuldige 17-Jährige bewusstlos geschossen wurde mit einer Tränengas-Waffe. Dieses Mädchen wurde später von staatlicher Seite als Terroristin abgestempelt.
Dieser Protest ist inzwischen weitaus mehr als eine Aktion zum Schutz einiger Bäume. Dies geht gegen die faschistische ‘ Ich kann machen, was ich will’-Attitüde, die die eigenen BürgerInnen nicht nur unterdrückt, sondern sogar angreift.
Noch schlimmer: Viele nationale Medien zensieren sich selbst / werden zensiert und berichten kaum oder gar nicht über die Vorgänge in Istanbul.
#direngeziparki ist mittlerweile auf Platz 2 der weltweiten trending topics bei Twitter. Bitte helft uns, diese Nachricht zu verbreiten und Erdogans skrupellosem, unmenschlichem Handeln ein Ende zu setzen.
Was ihr tun könnt:
– Leitet diese Nachricht weiter an alle, die ihr kennt
– nutzt Hashtags wie #direngeziparki und #OccupyGezi, um eure Unterstützung zu zeigen, nicht nur auf Twitter
– Postet auf Facebook
– Taggt @bbc @cnn @reuters und andere Medien in diesen Tweets und Status-Updates
– Informiert die Medien in eurer Stadt
An unsere Freunde außerhalb der Türkei: Wir brauchen eure Unterstützung! Bitte verbreitet diese Nachricht an alle Freunde, Familie & Bekannte.
Bitte informiert euch selbst und macht diesen Aufruf weiter bekannt, denn die jetzige Situation wird von Tag zu Tag ernster! Wir brauchen die Aufmerksamkeit der internationalen Medien – und der sozialen Netzwerke – damit über die Geschehnisse in Istanbul weiterhin berichtet wirdουρ

Συζήτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Αρχείο

Αρέσει σε %d bloggers: