Αρθρογραφία Μελών

Σχετικά με το ζήτημα της απόδοσης ιθαγένειας σε αλλοδαπούς γεννηθέντες στην Ελλάδα.

Του Θανάση Σταματούκου, (το κείμενο αυτό αποτελεί απάντηση σε ένα φίλο).
Αγαπητέ Γιώργο. Με όλο τον σεβασμό στις απόψεις σου, όπως θα δείς και στο Τί ισχύει στις Ευρωπαϊκές χώρες για την ιθαγένεια.pdf που σου στέλνω (για περισσότερες πληροφορίες μπές στο European Union Democracy Observatory on Citizenship  http://eudo-citizenship.eu/ που σε παραπέμπει το κείμενο), όλες οι  Ευρωπαϊκές (μέχρι το 2004) χώρες πλήν Αυστρίας έχουν καθεστώς χορήγησης ιθαγένειας που σχετίζεται ισχυρά με τον αν  το αλλοδαπής καταγωγής άτομο γεννήθηκε στην φιλοξενούσα χώρα.Οι νέες Ευρωπαϊκές χώρες της ανατολικής Ευρώπης, διατηρούν ακόμη την ευχέρεια στις κομματικές ελίτ, να δίνουν ιθαγένεια κατά βούληση μέσω των μηχανισμών τους σε όσους γουστάρουν(ρουφιάνους,πράκτορες, κατά περίπτωση ψηφοφόρους τους,χρήσιμους επαγγελματίες-επιχειρηματίες κ.λ.π.). Σε πολλές περιπτώσεις στις παλιότερες Ευρωπαϊκές χώρες,δεν υπάρχει κάν η προϋπόθεση της Ελληνικής εκπαίδευσης που εγώ ανέφερα ότι πρέπει να ισχύσει για τα παιδιά που γεννιώνται εδώ από αλλοδαπούς γονείς και θα μπορούσα να συζητήσω και άλλες προϋποθέσεις (δεν έχω ασχοληθεί πολύ με το θέμα). Δεν υπάρχει λοιπόν μόνο ένα παράδειγμα »large» χώρας στην Ευρώπη που συσχετίζει ισχυρά την απονομή της ιθαγένειας με την προϋπόθεση της γέννησης στην χώρα από αλλοδαπούς γονείς -(εγώ υποστήριξα και την προϋπόθεση της εκπαίδευσης, ενώ σε πολλές χώρες υπάρχει πολύ πιό εύκολη αυτοματοποιημένη διαδικασία απονομής ιθαγένειας χωρίς αυτήν την προϋπόθεση)-, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία. Επειδή όπως γνωρίζεις δεν έχω καμμία σχέση με τις οπτικές και τις απόψεις του πράκτορα Σόρος και του ανεκδιήγητων κοσμοπολιτικών απόψεων(παλαιοτροτσκισμός) Π.Κωνσταντίνου για τα θέματα του έθνους-έθνους κράτους, κατάργησης συνόρων, παγκοσμιοποίησης και τα ρέστα,όπως και με ρατσιστικής και μετέπειτα ναζιστικής καταγωγής απόψεις περί «δικαίου του αίματος» (σε καμμία περίπτωση δεν υποννοώ εσένα), θα ξανααναφέρω τα βασικά θεωρητικά θεμέλια της οπτικής μου:
1.Βρισκόμαστε στην εποχή των εθνών-κρατών,(το τελευταίο σημείο της ιστορικής πορείας στην γραμμή φυλή-λαότητα-εθνότητα-έθνος-εθνος κράτος), και μάλιστα σε χρονικό σημείο όπου τα κοινωνιοψυχολογικά χαρακτηριστικά του φαινομένου των εθνών, φαίνεται να εντείνονται παρά την ένταξη των κρατών σε οικονομικές ενώσεις και την ένταση των μηχανισμών της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης.
2.Η υπεράσπιση και διεύρυνση των πολιτικών,οικονομικών και πολιτισμικών προϋποθέσεων της εθνικής και κοινωνικής αυτοδιάθεσης σε επίπεδο έθνους-κράτους, στην εποχή του νεο-ιμπεριαλισμού, συνιστά υπεράσπιση και δυνατότητα διεύρυνσης της ελευθερίας (επιλογικής δυνατότητας) των λαών , της πολιτικής δημοκρατίας ,της κοινωνικής δικαιοσύνης και της δημιουργίας σε όλα τα επίπεδα, απέναντι σε δυναμεις που μέσα από έναν άνισο (σε επίπεδο εθνών-κρατών) παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας και ισχύος, αλλά και μέσω της κατασκευής παγκόσμιων θεσμικών και μή μηχανισμών απειλής, εκβιασμού,εκμετάλλευσης, χειραγώγισης και υποδούλωσης, επιτίθενται στα έθνη, τους λαούς και τις υποτελείς και αδύναμες κοινωνικές τάξεις και ομάδες, με στόχο την διεύρυνση του καπιταλιστικού κέρδους και την γενικότερη ισχύ-κυριαρχία τους.Ως τέτοιες, οι δυνάμεις του νεο-ιμπεριαλισμού, είναι δυνάμεις ενάντια στο ίδιο το φαινόμενο της ζωής, περιορίζοντας και απομειώνοντας τις  δυνάμεις δημιουργικής επέκτασης των ανθρωποκοινωνικών οντοτήτων με βάση υγιείς δυναμικές(εξελισσόμενες -μέσω συγκρούσεων ή όχι- εσωτερικά) κοινωνικές ισορροπίες και καταστρέφοντας την ζωτική σχέση αυτών των οντοτήτων με την φύση.
3. Το φαινόμενο του έθνους και του έθνους κράτους (όπως όλα τα φαινόμενα των ανθρωποκοινωνικών συλλογικοτήτων), είναι ¨ζωντανό¨ φαινόμενο(συνεχώς εξελισσόμενο όσον αφορά τα εσωτερικά του στοιχεία με βάση κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις και ¨εισροές¨) και έχει και ανθρωπολογική και ιστορικο-οικονομικο-κοινωνική θεμελίωση.Παρότι υπάρχουν έθνη-κράτη με περισσότερες απο μία γλώσσες , θρησκείες ή διακριτές πολιτισμικά ομάδες, η γενικότερη πολιτισμική και κοινωνική συνάφεια μέσα σε ένα έθνος (όταν δεν καταστρέφει την δημιουργική πολυμορφία και την δυνατότητα αυτοπροσδιορισμών), είναι παράγοντας ισχύος και συναρτάται άμεσα με την δυνατότητα αντίστασης σε εξωτερικές βίαιες και μη επιβουλές. Η καταστροφή των ευρύτερων κοινωνικών συστημάτων συνάφειας(τα οποία δεν αναιρούν τις εσωτερικές κοινωνικές συγκρούσεις), όταν δεν υπάρχουν εσωτερικοί φορείς- δυνάμεις νέων τέτοιων συστημάτων που τείνουν να επιβληθούν στη θέση των παλιών, μπορεί να ωδηγήσει έθνη και κοινωνίες σε μια αδιέξοδη και άρρωστη κατάσταση αδυναμίας και έλλειψης κοινωνικής ζωτικότητας. Από την άλλη πλευρά, οι εξωτερικές τεχνολογικές, μορφωτικές και πολιτισμικές εισροές όταν ενσωματώνονται στην όποια παλιά ή νέα ευρύτερη πολιτισμική συνάφεια ενός έθνους-κράτους, μπορεί να ισχυροποιήσουν και να ωφελήσουν πολύπλευρα όλο το έθνος και την ζωντανή του πορεία, όπως έχει αποδείξει η ιστορική διαδρομή πολλών εθνών-κρατών. Ακόμη, είναι βέβαιο επιστημονικά ότι οι γεννετικές(γονιδιακές) ¨εισροές¨ σε ένα έθνος κράτος, βοηθούν τον εσωτερικό πληθυσμό του έθνους-κράτους να μην ¨γεράσει¨ γενετικά (βιοεκφυλιστικά φαινόμενα), και έτσι βοηθούν στην βιολογική ισχυροποίηση της υγείας του πληθυσμού αυτού.
4.Η άποψη της εξέλιξης των ειδών του Δαρβίνου, έχει ως ένα από τα βασικά της θεμέλια-συμπεράσματα, ότι τα επίκτητα χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισμών(δηλαδή αυτά που αποκτήθηκαν μετά την γέννηση και δεν αφορούν γονίδια-όπως π.χ. η γλώσσα ή τα έθιμα-), ΔΕΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΝΤΑΙ. Σε αυτό, η θεωρία του συγκρούστηκε με αυτήν (που προϋπήρχε) του άλλου μεγάλου βιολόγου (της εποχής της Γαλλικής επανάστασης) Λαμάρκ, ο οποίος υποστήριζε το αντίθετο. Μετά από τόσα χρόνια εξέλιξης της βιολογίας και αντίστοιχων πειραμάτων, σήμερα η άποψη του Δαρβίνου είναι απολύτως κυρίαρχη απέναντι σε αυτήν του Λαμάρκ, παρότι η θεωρία της εξέλιξης(δαρβινισμός-νεοδαρβινισμός-υπερδαρβινισμός, επί μέρους θεωρίες), έχει ακόμη πολλά προβλήματα. Σήμερα αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Άρα, ένα Αραβάκι που γεννήθηκε εδώ, δεν έχει στο γονίδιό του τίποτε από τον Αραβικό πολιτισμό. Πολιτισμικά θα διαμορφωθεί από τις επιδράσεις του περιβάλλοντός του (οικογενειακές, φιλικές, εκπαιδευτικές, επαγγελματικές, ευρύτερες κοινωνικές).Από την άλλη πλευρά σήμερα βιολογικά γνωρίζουμε, ότι για παράδειγμα μέσα στην ίδια την ¨λευκή φυλή¨, μπορούμε να βρούμε μεγαλύτερες γονιδιακές αποκλίσεις, από ότι αποκλίσεις μπορεί να βρούμε μεταξύ μελών της λευκής με την μαύρη ή την κίτρινη φυλή κ.λ.π. Το χρώμα του δέρματος, παρότι  μας επηρρεάζει  περισσότερο, αφορά μόνο ένα γονίδιο. Το ζήτημα της εξέλιξης του πολιτισμού και της δυνατότητας ενός έθνους για δημιουργική εξέλιξη και αντιστάσεις στον ιμπεριαλισμό και τις κοινωνικές ολιγαρχίες λοιπόν, παίζεται στην κοινωνία και όχι στο αίμα και την φυλετική καταγωγή.Το ίδιο και η ιστορική συνέχεια και ισχύς του  Ελληνικού έθνους.( Ακόμη και σε μένα έκανε μεγάλη κατάπληξη, να βλέπω πολλά βράδυα στις συγκεντρώσεις των αγανακτισμένων στο σύνταγμα, μέσα σε μία παρέα που έπαιζαν παραδοσιακά τραγούδια με ούτι-λύρα-τουμπερλέκι-κιθάρα, ένα μαύρο παιδί περίπου 30 χρονών, να παίζει με το ούτι καταπληκτικά παραδοσιακά νησιώτικά και ηπειρώτικα τραγούδια,και να χορέυει καλύτερα από όλους τους Έλληνες, συρτό,καλαματιανό,τσάμικο,ικαριώτικο και άλλους νησιώτικους χορούς), μιλώντας τέλεια φυσικά τα Ελληνικά.).
5. Στην κοινωνική ψυχολογία (που κατά τη γνώμη μου ακόμη δεν έχει καταφέρει να συγκροτηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό ως επιστήμη), υπάρχει η θεωρία της ¨απόδοσης¨. Με βάση αυτήν χοντρικά, η εσω-ομάδα, τείνει να αποδώσει στραβά ή κακά χαρακτηριστικά στις περισσότερες περιπτώσεις στην έξω-ομάδα και να της ¨μειώσει¨ όλα τα καλά.Με βάση αυτήν του την τάση, ο πίθηκος-φασίστας-Κυπίτης της περιόδου του 1950 και μετά και το αντίστοιχο Ελληνικό(τρομάρα του!) κράτος, αντί να έχει μία πολιτική ενσωμάτωσης των μουσουλμάνων της Θράκης στο Ελληνικό έθνος όπου ανήκαν, με πολιτικές κοινωνικής ένταξης και ισοτιμίας, έκανε ακριβώς το αντίθετο.Το  αποτέλεσμα ήταν να ¨στρώσει χαλί ¨  στο Τούρκικο κράτος και τις μυστικές του υπηρεσίες για την χειραγώγιση όχι μόνο των μουσουλμάνων Τουρκικής καταγωγής, αλλά και των Πομάκων και των τσιγγάνων της Θράκης.
Η χώρα σήμερα χρειάζεται μεταναστευτική πολιτική. Εδώ δυστυχώς έχουμε ¨σκύφτηδες¨ πολιτικούς εκπροσώπους, που ψηφίζουν τα ¨Δουβλίνα 2 και 3 σε βάρος της χώρας τους και υπέρ των ηγεμόνων- αφεντικών τους .Αλλά αυτή η άμεσα απαραίτητη μεταναστευτική πολιτική για τη χώρα, δεν μπορεί να είναι η συμπεριφορά των πιθήκων-ναζήδων που προσβάλλει τον Ελληνικό πολιτισμό και τη χώρα σε όλον τον πλανήτη, και δημιουργεί εχθρούς παντού στο επίπεδο των λαών.(Οι πάντες γνωρίζουν πόσο αυτό μπορεί να επηρρεάσει αρνητικά μακροπρόθεσμα και την άσκηση εξωτερικής πολιτικής της χώρας-πχ. αραβικός κόσμος-) Και αυτή, δεν μπορεί κατά τη γνώμη μου επίσης να είναι μία πολιτική που αρνείται την ιθαγένεια σε οποιονδήποτε. Ακόμη και στο παιδί που γεννήθηκέ εδώ και δεν γνώρισε το περιβάλλον άλλης χώρας (πιθανόν από γονείς που έζησαν και εργάστηκαν εδώ), έζησε συνεχώς εδώ και φοίτησε με επιτυχία στο Ελληνικό σχολείο.

Συζήτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Αρχείο

Αρέσει σε %d bloggers: