Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΑΤΤΩ

 

Άρθρο 1 : Τυπικά χαρακτηριστικά

 

 1. Η «Κίνηση Ιδεών και Δράσης ΠΡΑΤΤΩ» είναι ένωση προσώπων σύμφωνα με τα άρθρα

12§1,3 και 29§1,2 του Συντάγματος, με κοινούς πολιτικούς σκοπούς και ιδεολογικές

προσεγγίσεις, πανελλαδικής δραστηριότητας και έδρα την Αθήνα.

Ως έμβλημα έχει δύο επάλληλα βέλη πράσινου και κόκκινου χρώματος, κατευθυνόμενα

λοξά από κάτω-δεξιά προς τα επάνω-αριστερά, των οποίων οι αιχμές διαπερνούν το

άνοιγμα ημικυκλικής καμπύλης μπλε χρώματος, στη βάση της οποίας γράφονται

οριζόντια στην πρώτη σειρά με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΚΙΝΗΣΗ ΙΔΕΩΝ & ΔΡΑΣΗΣ»

με πράσινο χρώμα και στη δεύτερη σειρά η λέξη «ΠΡΑΤΤΩ» με κεφαλαία γράμματα

κόκκινου χρώματος.

 

 1. Το παρόν καταστατικό είναι οδηγός για τον τρόπο δράσης όλων των μελών και

οργάνων και ταυτόχρονα ένα σύστημα κανόνων γενικής υποχρεωτικής εφαρμογής.

 

Άρθρο 2. Πλαίσιο αρχών

 

 1. Το πλαίσιο δράσης του ΠΡΑΤΤΩ καθορίζεται από την Ιδρυτική του Διακήρυξη. Τα

πρόσωπα που πρωτοστάτησαν στην ίδρυσή του, τον Δεκέμβριο 2012, με διαφορετικές

χρονικές αφετηρίες στην πολιτική δράση, με διαφορετικές προηγούμενες εντάξεις και

προελεύσεις αλλά με κοινή στόχευση και αγωνιστική διαδρομή, συνειδητοποίησαν ότι ο

νέος φορέας θα έπρεπε να εκφράσει την ανάγκη συγκρότησης ενός προοδευτικού

ενωτικού πατριωτικού μετώπου, που θα αγκαλιάζει την πλειοψηφία του ελληνικού

λαού, πέρα κι έξω από κομματικές ή άλλες διαχωριστικές γραμμές. Γιατί στη

συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία το κύριο ζητούμενο ήταν και είναι η σωτηρία της

ελληνικής κοινωνίας, με την ανατροπή του «μνημονιακού» καθεστώτος και της

«επιτροπείας» που της επέβαλαν το 2010 οι εκπρόσωποι της γερμανικής, ευρωπαϊκής

και εγχώριας οικονομικής ολιγαρχίας, υπό το πρόσχημα της αναχρηματοδότησης του

δημοσίου χρέους. Η παλλαϊκή μάχη αυτού του Μετώπου αποτελεί την αναγκαία

συνθήκη για την απελευθέρωση της πατρίδας μας από τα δεσμά της «αποικίας χρέους»,

για την έξοδο από τη μόνιμη κρίση, την ύφεση, τη φτώχεια και την ανεργία, ανεξάρτητα

ακόμη και από την άνοδο στην κυβερνητική εξουσία δυνάμεων που αντιτίθενται

προγραμματικά σε αυτό το καθεστώς. Πολιτικές δυνάμεις αυτού του κινήματος είναι

εκτός του ΣΥΡΙΖΑ, που αποτελεί σήμερα το βασικό του κορμό, εκείνες που προέρχονται

από το ΠΑΣΟΚ και διαχώρισαν τη θέση τους από την πολιτική των μνημονίων, καθώς και

εκείνες της ρεφορμιστικής και επαναστατικής αριστεράς και της οικολογίας, που μπορεί

να συνεργαστούν με ένα κοινό πρόγραμμα εξόδου από την κρίση. Στο κίνημα αυτό

εντάσσονται και όλοι οι κομματικά ανέντακτοι δημοκράτες πατριώτες και αριστεροί που

συμμερίζονται τους ίδιους στόχους. Στο ίδιο μέτωπο εντάσσονται και όλες οι κοινωνικές

δυνάμεις, κινήματα και φορείς που πλήττονται από τις συνέπειες της υπερχρέωσης της

χώρας, την ύφεση, την ανεργία και την φορομπηχτική πολιτική.

Το ΠΡΑΤΤΩ εμπνέεται από το όραμα μιας νέας Ελλάδας, που θα βαδίσει ανεξάρτητη,

ισότιμη και αλληλέγγυα ανάμεσα στους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους άλλους

λαούς στο σύγχρονο κόσμο, με ευημερία, ειρήνη, διευρυμένη δημοκρατία και κοινωνική

δικαιοσύνη. Τάσσεται αλληλέγγυο με τους λαούς και τα κινήματα της Ευρώπης που

αγωνίζονται για την ανατροπή του κυρίαρχου νεοσυντηρητισμού, της λιτότητας και της

ανεργίας. Οι δυνάμεις του ΠΡΑΤΤΩ είναι αντιμέτωπες με τον φασισμό, ναζισμό,

ρατσισμό και κάθε μορφής κοινωνικών διακρίσεων, θρησκευτικής μισαλλοδοξίας και

εγκληματικής βίας.

Το ΠΡΑΤΤΩ διαπνέεται από μέγιστο σεβασμό στις ιστορικές αγωνιστικές παραδόσεις και

τον πολιτισμό του ελληνικού λαού. Παράλληλα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην

επιστημονική κατανόηση του σύγχρονου γίγνεσθαι, στην προαγωγή της θεωρητικής

κατάρτισης των μελών του και ευρύτερα της ελληνικής κοινωνίας, σε επαφή με τα

σύγχρονα διεθνή ρεύματα σκέψης και κουλτούρας.

 

 1. Το παρόν Καταστατικό ρυθμίζει τους κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας, με βασικές

αρχές την ισότητα, την ελευθερία σκέψης και λόγου των μελών, τη διαφάνεια και την

ελεύθερη πρόσβαση στην ενημέρωση και τις πληροφορίες, το σεβασμό της

διαφορετικής γνώμης, παράλληλα με την προσήλωση στις δημοκρατικές διαδικασίες,

τον σεβασμό της πλειοψηφίας, την ανιδιοτέλεια και την συντροφική αλληλεγγύη.

Στο βασικό πλαίσιο αρχών εντάσσονται επίσης η επιδίωξη της άμεσης, καθολικής

συμμετοχής στη διαμόρφωση των αποφάσεων αλλά και στα ίδια τα συλλογικά όργανα,

των οποίων η λειτουργία υπακούει στους κανόνες της αιρετότητας, της

αντιπροσωπευτικής σύνθεσης, της λογοδοσίας και της ανακλητότητας.

Ολόκληρος ο οργανισμός του ΠΡΑΤΤΩ οφείλει να συμβάλλει αλλά και καθένα από τα

μέλη υποχρεούται να συνεισφέρει στα ποικιλόμορφα κοινωνικά κινήματα, στη

συνδικαλιστική δράση και να αναλαμβάνει ανάλογες ευθύνες στα πλαίσια των μαζικών

οργανώσεων και της αυτοδιοίκησης.

Η πολιτική δράση του ΠΡΑΤΤΩ είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από οποιεσδήποτε

ιδιότητες, αξιώματα και σχέσεις με το κράτος, την αυτοδιοίκηση και το συνδικαλιστικό

κίνημα.

Η πολιτική και ιδεολογική αυτοτέλεια διαφυλάσσεται επίσης παράλληλα με τη διαρκή

επιδίωξη ενωτικών πρωτοβουλιών και σχέσεων συνεργασίας με άλλες οργανώσεις,

κινήσεις και κόμματα, παράλληλα επίσης με την στρατηγική επιδίωξη της δημιουργίας

μιας μονιμότερης, πλειοψηφικής στο λαό, κοινωνικής και πολιτικής συμμαχίας.

 

 1. Το ΠΡΑΤΤΩ δεν περιορίζει τον σκοπό της ύπαρξής του στα πλαίσια της παρούσας

χρονικής συγκυρίας αλλά ούτε και της ιστορικής φάσης που διέρχεται η ελληνική

κοινωνία.

Και τώρα και πάντοτε είναι ανοιχτό σε ένα εσωτερικό και δημόσιο διάλογο για την

ανανέωση της φυσιογνωμίας του και του εμπλουτισμού των προγραμματικών του

στόχων για το μέλλον, ώστε στο μέτρο των δυνάμεών του να πρωτοπορεί και να

συμβαδίζει με την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας.

 

Β. ΜΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

Άρθρο 3

 

 1. Τα μέλη του ΠΡΑΤΤΩ διακρίνονται σε τακτικά και δόκιμα.
 2. Οι προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του τακτικού μέλους είναι α) η

συμπλήρωση της ηλικίας των 16 ετών, β) η εγγραφή στη δύναμη των μελών, απευθείας

ή κατόπιν πρότασης, μέσω οποιουδήποτε οργάνου του ΠΡΑΤΤΩ και γ) η αποδοχή της

Ιδρυτικής Διακήρυξης και του Καταστατικού.

 

 1. Οι υποχρεώσεις του τακτικού μέλους του ΠΡΑΤΤΩ είναι α) να ανήκει σε μια από τις

Οργανώσεις Μελών (Ο.Μ.) και να δραστηριοποιείται στα πλαίσια των συλλογικών

αποφάσεων των οργάνων, β) να πληρώνει τακτικά την ελάχιστη προβλεπόμενη

συνδρομή του, γ) να συμμετέχει στους κοινωνικούς αγώνες, στους τομείς που

αντιστοιχούν στις ιδιότητες και την προσωπικότητά του και δ) στη διάρκεια του πρώτου

έτους της ένταξής του να συστήνει τρία νέα μέλη.

 

 1. Η διαδικασία ένταξης του νέου τακτικού μέλους είναι πάντοτε ατομική, ακόμη και

στην περίπτωση ομαδικής προσχώρησης. Το νέο μέλος μετά την εγγραφή του

αναγγέλλεται από την Συντονιστική Επιτροπή στην πρώτη Συνέλευση της Ο.Μ., με την

οποία έχει διασυνδεθεί και κατόπιν εκθέτει περιληπτικά τους λόγους ένταξής του και τις

προσδοκίες του.

Στην διαδικασία αυτή δεν γίνεται συζήτηση ούτε ψηφοφορία για την αποδοχή του

μέλους, εκτός αν υπάρχει αιτιολογημένη ένσταση κατά της ένταξής του. Από την

ημερομηνία αυτή θεωρείται ότι εντάχθηκε στο ΠΡΑΤΤΩ.

 

 1. Δόκιμο μέλος είναι όποια ή όποιος κατά την κρίση του επιθυμεί να διανύσει μια

μεταβατική περίοδο 6 μηνών κοντά στο ΠΡΑΤΤΩ, προτού λάβει μια οριστική απόφαση

για την συμμετοχή του. Στο διάστημα αυτό δικαιούται να παρακολουθεί τις συνελεύσεις

μιας Οργάνωσης Μελών (Ο.Μ.) με συμβουλευτική ψήφο και να συμμετέχει προαιρετικά

σε όλες τις δραστηριότητες, συνεισφέροντας οικονομικά στις δαπάνες της οργάνωσης

κατά την κρίση του.

Οι διατάξεις της παραγράφου 2 εφαρμόζονται ανάλογα. Μετά την πάροδο του 6μηνου

το δόκιμο μέλος κατατάσσεται στα τακτικά μέλη ή απέρχεται κατά το δικαίωμά του.

Παράταση της 6μηνης δοκιμαστικής περιόδου δεν επιτρέπεται, παρά μόνο για

εξαιρετικούς λόγους, π.χ. λόγω απουσίας στο εξωτερικό κλπ.

 1. Κάθε μέλος μπορεί να ανήκει μόνο σε μια Οργάνωση Μελών (Ο.Μ.). Η συμμετοχή του

μέλους σε οποιοδήποτε όργανο ή επιτροπή ή ομάδα εργασίας δεν αναιρεί την

υποχρέωσή του να παρακολουθεί τακτικά τις συνελεύσεις της Ο.Μ.

 

 1. Τα μέλη που λόγω αλλαγής κατοικίας ή εργασίας αδυνατούν να συμμετέχουν στην

Ο.Μ. που είναι ενταγμένα, μετατίθενται άμεσα στην νέα πλησιέστερη σε αυτά

οργάνωση, με ενημερωτικό σημείωμα που διαβιβάζεται μέσω της αρμόδιας

γραμματείας.

 

Άρθρο 4

 

 1. Ως δόκιμο μέλος του ΠΡΑΤΤΩ μπορεί να γίνει δεκτό και μέλος παράλληλα άλλης

πολιτικής οργάνωσης, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι σέβεται την πολιτική και

οργανωτική του αυτοτέλεια, δεν ενεργεί ως εκπρόσωπος και δεν προσηλυτίζει μέλη για

λογαριασμό της άλλης οργάνωσης. Σε αυτή ειδικά την περίπτωση απαιτείται θετική

απόφαση των μελών της Ο.Μ. Μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου το μέλος αυτής

της κατηγορίας μπορεί να επιλέξει αν θα παραμείνει στο ΠΡΑΤΤΩ εγκαταλείποντας την

πολιτική οργάνωση προέλευσής του.

 

 1. Εντός του ΠΡΑΤΤΩ δεν επιτρέπεται να λειτουργούν ομάδες ή οργανώσεις

(«συνιστώσες») στη βάση οποιωνδήποτε ιδιαίτερων πολιτικών και ιδεολογικών

πεποιθήσεων ή άλλης ιδιαιτερότητας, όπως φύλου, ηλικίας κλπ., με ξεχωριστή πολιτική

ή/και ιδεολογική πλατφόρμα επικοινωνίας, με μόνη εξαίρεση την Οργάνωση Νεολαίας,

της οποίας όμως οι ειδικότεροι σκοποί πρέπει να εναρμονίζονται με τους γενικούς

σκοπούς του ΠΡΑΤΤΩ.

 

Άρθρο 5

 

 1. Τα μέλη μπορούν να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα του ΠΡΑΤΤΩ, δεν

μπορούν όμως να κατέχουν ταυτόχρονα θέση σε περισσότερα από ένα όργανα.

Εξαιρέσεις από αυτόν τον τελευταίο κανόνα είναι μόνο όπου προβλέπεται διαφορετικά

στο Καταστατικό.

 

 1. Κάθε μέλος έχει ίσο δικαίωμα στην προσπάθεια διαμόρφωσης και εξειδίκευσης της

πολιτικής του ΠΡΑΤΤΩ σε όλους τους τομείς. Έχει επίσης ίσο δικαίωμα στην ενημέρωση

για τα ζητήματα, τα αιτήματα, τις προτάσεις, τις απόψεις και τις αποφάσεις που

λαμβάνονται εντός του οργανισμού του ΠΡΑΤΤΩ, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3

αυτού του άρθρου . Μπορεί επίσης, δια μέσου της Σ.Ε. της Ο.Μ., να αναφέρεται έγγραφα

σε όλα τα όργανα ή να ζητεί να παρουσιαστεί σε αυτά για να εκθέσει προφορικά απόψεις

και προτάσεις του. Μπορεί ακόμη να προσφέρει χρήσιμη εθελοντική πρακτική ή

θεωρητική εργασία ή να συμμετέχει εκ περιτροπής σε διάφορες ομάδες πρακτικών

καθηκόντων.

 

 1. Όλα τα όργανα του ΠΡΑΤΤΩ είναι υποχρεωμένα να προστατεύουν τα προσωπικά

δεδομένα των μελών.

 

Άρθρο 6

 

 1. Οι κυρώσεις που μπορεί να επιβληθούν για πράξεις ή παραλείψεις ασυμβίβαστες με

την ιδιότητα του μέλους του ΠΡΑΤΤΩ είναι α) επίπληξη και β) διαγραφή. Σε περίπτωση

που η συμπεριφορά του μέλους επισύρει τρεις επιπλήξεις, τότε θεωρείται ανεπίδεκτο

συμμόρφωσης και διαγράφεται αυτοδίκαια.

 

 1. Διαγραφή ή επίπληξη δεν μπορεί να επιβληθεί για τη διατύπωση των απόψεων του

μέλους εντός του ΠΡΑΤΤΩ ή και δημόσια, εκτός και αν είναι προφανές ότι οι δημόσιες

τοποθετήσεις του αποσκοπούν συνειδητά στη διάλυση του ΠΡΑΤΤΩ, στη δυσφήμηση

μελών και οργάνων και στην υπονόμευση καίριων θέσεων της στρατηγικής και πολιτικής

του τακτικής.

 

 1. Το αδικαιολόγητα ανενεργό μέλος, που αρνείται να αναλάβει τα καθήκοντα και

ευθύνες που του αναλογούν στο διαθέσιμο χρόνο του και δεν συμμετέχει στη ζωή και

στη δράση της οργάνωσης, θεωρείται ότι έχει εγκαταλείψει οικειοθελώς τις γραμμές του

ΠΡΑΤΤΩ. Στοιχείο αυτής της συμπεριφοράς είναι και η παράλειψη πληρωμής της

συνδρομής επί 6 συνεχείς μήνες, που δεν οφείλεται στην οικονομική κατάσταση του

μέλους. Σε αυτή την περίπτωση και αφού έχει προηγηθεί έγγραφη προειδοποίηση προς

το μέλος, η διαγραφή αποφασίζεται από την Ο.Μ. στην οποία ανήκει το μέλος , αφού

πρώτα ακουστεί, αν είναι παρόν.

 

 1. Επίπληξη ή διαγραφή μπορεί να επιβληθεί και σε κάθε άλλη περίπτωση

συμπεριφοράς ασυμβίβαστης με την ιδιότητα του μέλους του ΠΡΑΤΤΩ που εκδηλώνεται

ιδίως στους χώρους μαζικής, συνδικαλιστικής και πολιτικής δράσης, ανάλογα με την

βαρύτητά της.

 

 1. Την αιτιολογημένη πρόταση ποινής μπορεί να υποβάλει οποιοδήποτε μέλος ή όργανο

του ΠΡΑΤΤΩ. Αρμόδιο όργανο σε όλες τις περιπτώσεις είναι η συνέλευση της Ο.Μ., που

αποφασίζει με τη συνηθισμένη απαρτία και πλειοψηφία. Στην συνέλευση καλείται και

το κατηγορούμενο μέλος. Η αδικαιολόγητη απουσία του δεν επηρεάζει τη λήψη

απόφασης.

 

 1. Η απόφαση διαγραφής γνωστοποιείται εσωτερικά, με σεβασμό στην προσωπικότητα

του μέλους. Κατά της απόφασης μπορεί το μέλος να προσφύγει μέσω της Επιτροπής

Εφαρμογής του Καταστατικού στο Συνέδριο, το οποίο επικυρώνει ή ανακαλεί την

απόφαση αποκαθιστώντας το μέλος ως προς την ιδιότητά του, που θεωρείται σε

περίπτωση ανάκλησης της απόφασης ότι ουδέποτε διακόπηκε.

 

 1. Αίτημα επανένταξης μπορεί να υποβάλει το μέλος που διαγράφηκε οποτεδήποτε,

αφού μεσολαβήσει πάντως τουλάχιστον ένα έτος, η δε τυχόν απόφαση αποδοχής το

κατατάσσει στα δόκιμα μέλη επί ένα 6μηνο.

 

Γ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΟΡΓΑΝΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Άρθρο 7. Οργανωτικό Σχήμα – Γενικοί Κανόνες

 

 1. Το οργανωτικό σχήμα του ΠΡΑΤΤΩ στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες : Ο ένας είναι

η ενιαία έκφραση και αναγκαία ενότητα των δυνάμεών του, που διασφαλίζεται με την

ισχύ του ανώτατου οργάνου, του πανελλαδικού Συνεδρίου. Αυτό διαμορφώνει ένα

γενικό κοινό δεσμευτικό πλαίσιο για τα κεντρικά ζητήματα της κοινωνικής και πολιτικής

δράσης.

Ο δεύτερος είναι η ανάπτυξη της δραστήριας συμμετοχής, της συλλογικής πρωτοβουλίας

και αυτενέργειας, που διασφαλίζεται με την αποκεντρωμένη αυτόνομη λειτουργία όλων

των βαθμίδων οργάνωσης, με κυρίαρχη αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων στο χώρο

ευθύνης τους, πρώτιστα της Οργάνωσης Μελών (Ο.Μ.), που είναι η θεμελιώδης μορφή

συμμετοχής και λειτουργίας των μελών.

 

 1. Η κάθετη οργανωτική διάρθρωση του ΠΡΑΤΤΩ διακρίνεται σε τρείς βαθμίδες : α)

Πρωτοβάθμια όργανα (Συνέλευση Μ.Ο. – Συντονιστική Επιτροπή), που αντιστοιχούν είτε

στο επίπεδο του Δήμου-ή και του δημοτικού διαμερίσματος (συνοικίας), όταν πρόκειται

για μεγάλες πόλεις – είτε στο επίπεδο του χώρου ή κλάδου απασχόλησης, β)

Δευτεροβάθμια όργανα (Συνδιάσκεψη –Συντονιστικό Όργανο) που αντιστοιχούν,

γενικά, στο επίπεδο του νομού ή της μεγάλης πόλης και γ) Τριτοβάθμιο, πανελλαδικό

όργανο (Συνέδριο – Κεντρική Επιτροπή).

Δυνητικά, περιστασιακά ή μόνιμα, ανάλογα με την οργανωτική ανάπτυξη και την

αντίστοιχη ανάγκη αποκέντρωσης, μπορεί να συγκροτούνται συντονιστικά όργανα και

στο επίπεδο της γεωγραφικής περιφέρειας, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, σε

συνεννόηση με τα αντίστοιχα νομαρχιακά όργανα.

 

 1. Κάθε όργανο από τα παραπάνω αποφασίζει αυτοτελώς και κυρίαρχα για το χώρο

ευθύνης του, χωρίς να υποκαθιστά, να παρεμβαίνει ή να υποτάσσεται το ένα στο άλλο.

Κανένα όργανο δεν μπορεί να ακυρώνει απόφαση άλλου οργάνου. Σε περίπτωση

αποφάσεων καθ’ υπέρβαση τοπικής αρμοδιότητας ή σύγκρουσης αποφάσεων, όπως για

τη ρύθμιση ενός ζητήματος που έχει τοπική ταυτόχρονα και υπερτοπική σημασία,

οριστική απόφαση παίρνει η Κεντρική Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με τα

ενδιαφερόμενα όργανα, η οποία μπορεί να αναιρεθεί στο Συνέδριο κατόπιν προσφυγής

του ενδιαφερόμενου οργάνου.

 1. Η οριζόντια οργανωτική διάρθρωση του ΠΡΑΤΤΩ αναφέρεται α) σε εξειδικευμένα

Τμήματα επεξεργασίας των θέσεων και της πολιτικής του κατ’ αντικείμενο, όπως

Οικονομία, Πολιτισμός, Παιδεία, Υγεία, Αγροτικά κλπ. Τα πορίσματα των τμημάτων

αυτών δεν αποτελούν θέσεις ή αποφάσεις, παρά μόνο αν υιοθετηθούν και εγκριθούν

από την Κεντρική Επιτροπή, με την ευθύνη της οποίας συγκροτούνται και εποπτεύεται η

λειτουργία τους, οπότε διαχέονται σε όλο τον οργανισμό του ΠΡΑΤΤΩ. Τα τμήματα

μπορεί επιβοηθητικά, υπό την εποπτεία της Κ.Ε. να συμβάλλουν στην αφομοίωση των

εγκεκριμένων θέσεων από τις οργανώσεις και στην επιμόρφωση των μελών, β) σε

Ομάδες Εργασίας για μελέτη ζητημάτων τοπικού ενδιαφέροντος που μπορεί να

συγκροτούνται με αποφάσεις των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργάνων και να

εισηγούνται προς αυτά ενόψει λήψης αποφάσεων. Αναλογικά ισχύουν τα ίδια και εδώ,

όπως παραπάνω.

 

 1. Μέλη διοικητικών συμβουλίων συνδικαλιστικών οργανώσεων, μέλη μαζικών

οργανώσεων και μέλη δημοτικών και νομαρχιακών συμβουλίων, εφ’ όσον είναι

περισσότερα από ένα, συγκροτούν ιδιαίτερη ομάδα για τον συντονισμό της δράσης τους

και έρχονται τακτικά σε επαφή με τα αντίστοιχης εμβέλειας όργανα του ΠΡΑΤΤΩ για

ανταλλαγή απόψεων και αμοιβαίο συντονισμό της δράσης τους, όπου χρειάζεται.

Παράλληλα τα Τμήματα που επεξεργάζονται κεντρικές θέσεις για τα ζητήματα αυτά

συνεργάζονται με ευθύνη και εποπτεία της Κεντρικής Επιτροπής με τα μέλη που

κατέχουν τέτοια, όπως παραπάνω, αξιώματα για την υποβοήθηση του έργου τους.

 

Άρθρο 8. Οργανώσεις Μελών

 

 1. Βασικό θεμέλιο του οργανισμού του ΠΡΑΤΤΩ αποτελεί η Οργάνωση Μελών (Ο.Μ.),

που συγκροτείται κατά τόπους κατοικίας από τουλάχιστον 5 μέχρι 80 το πολύ μέλη.

Βασική του αποστολή είναι η ανάδειξή του σε πρωτοπόρο παράγοντα μαζικής πολιτικής

και κοινωνικής δράσης για την επίλυση βασικών προβλημάτων του λαού με γνώμονα την

προώθηση της ενότητας και του διαλόγου και την αποτροπή διχαστικών καταστάσεων

ανάλογα με την πολιτική ένταξη ή τοποθέτηση των πολιτών. Μεριμνά επίσης για τη

διάδοση των απόψεων του ΠΡΑΤΤΩ στο χώρο του με εκδηλώσεις, διανομή εντύπων και

άλλα πρόσφορα μέσα.

 

 1. Ανώτατο όργανο είναι η Συνέλευση της Ο.Μ., που συγκαλείται τακτικά μία φορά το

μήνα, από την Συντονιστική Επιτροπή ή τον Συντονιστή, που ενημερώνει εκ των

προτέρων για την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη, η οποία εγκρίνεται και

συμπληρώνεται στη Συνέλευση από τα μέλη. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης είναι

δεσμευτικές για όλα τα μέλη, εφ’ όσον διαθέτει απαρτία μεγαλύτερη του ½ των

εγγεγραμμένων μελών και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

 

 1. Η Οργάνωση Μελών (Ο.Μ.) είναι υποχρεωμένη να διευκολύνει την συμμετοχή όλων

των μελών στις συνελεύσεις και στη συλλογική δράση και να διατηρεί τακτικές επαφές

με τους φίλους του ΠΡΑΤΤΩ.

 

 1. Στη Συνέλευση δικαιούται να παρευρίσκεται μέλος του Συντονιστικού Οργάνου του

νομού ή της πόλης με απλά συμβουλευτική γνώμη. Υποχρεούται όμως να παρευρίσκεται

αν η Ο.Μ. κρίνει ότι η παρουσία του είναι απαραίτητη προς ενημέρωση για τη λήψη

κάποιας απόφασης. Στις Συνελεύσεις τηρούνται πρακτικά, με μνεία μόνο των

αποφάσεων και των ψηφοφοριών.

 

 1. Ανάλογα με την αριθμητική δύναμη των μελών της Ο.Μ. η Συνέλευση κάθε 6 μήνες

επιλέγει μια, τουλάχιστον 3μελή, Συντονιστική Επιτροπή ώστε εκ περιτροπής να

μπορούν όλα τα μέλη να ασκήσουν τα καθήκοντα αυτά. Εφόσον η Ο.Μ. δεν υπερβαίνει

τα 10 μέλη επιλέγεται ένας Συντονιστής και ο αναπληρωτής του.

Εκτός της φροντίδας σύγκλησης της Συνέλευσης τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής

κρατούν συνεχή επαφή και ενημερώνουν τα μέλη για τα τρέχοντα ζητήματα, ελέγχουν

την εφαρμογή των αποφάσεων και εκπροσωπούν την Ο.Μ. στις σχέσεις της με την τοπική

κοινωνία, τους μαζικούς χώρους και τις αρχές. Μεταξύ των μελών της Συντονιστικής

Επιτροπής το αρχαιότερο μέλος του ΠΡΑΤΤΩ διευθύνει το καθημερινό της έργο.

 

 1. Η Συνέλευση συγκαλείται έκτακτα αν το ζητήσει το 1/5 των μελών της Ο.Μ. ορίζοντας

και τα προς συζήτηση θέματα.

 1. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, αν κριθεί ότι η δράση μιας Ο.Μ. παραβιάζει κατάφωρα τις

αρχές, εκθέτει σε κίνδυνο αρνητικής εικόνας το ΠΡΑΤΤΩ στην κοινωνία ή υπονομεύει την

πολιτική και στρατηγική του, η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει τη διάλυσή του

και την ένταξη ενδεχόμενα των μελών σε άλλες οργανώσεις μελών.

 

Άρθρο 9. Συντονισμός Οργανώσεων Μελών

 

 1. Εφ’ όσον ο αριθμός των Ο.Μ. στην μεγάλη πόλη ή στο νομό υπερβαίνει τους πέντε και

ο συνολικός αριθμός των μελών τα πενήντα, συγκαλείται Συνδιάσκεψη τακτική μία φορά

το χρόνο, με συμμετοχή όλων των μελών. Αν ο συνολικός αριθμός των μελών υπερβαίνει

τα διακόσια και επιπλέον δεν είναι πρακτικά εφικτή η συμμετοχή όλων των μελών, τότε

μπορεί να καθορίζεται ένα γενικό μέτρο αντιπροσώπευσης με κριτήριο τη μέγιστη

δυνατή συμμετοχή. Κάθε Ο.Μ. με βάση το ίδιο μέτρο εκλέγει τους αντιπροσώπους της

για την Συνδιάσκεψη.

Η Συνδιάσκεψη συζητάει τον απολογισμό της δράσης του ΠΡΑΤΤΩ στο χώρο ευθύνης

της και προγραμματίζει τις κατευθύνσεις της δράσης της για το επόμενο έτος. Και για τα

δύο αυτά ζητήματα λαμβάνονται αποφάσεις με βάση σχέδιο που προτείνεται από το

Συντονιστικό Όργανο της παραγράφου 3 παίρνοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις –

τροποποιήσεις που προτάθηκαν από τα μέλη. Αποφάσεις παίρνονται επίσης και για όσα

άλλα θέματα εγκρίθηκε η συζήτησή τους.

Οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές για όλες τις Ο.Μ. και τα μέλη, εφ’ όσον παρευρίσκονται

τα 3/5 των δικαιουμένων συμμετοχής και ψηφίζονται από την απόλυτη πλειοψηφία του

αριθμού τους.

 

 1. Κατά την συζήτηση τηρούνται μαγνητοφωνημένα πρακτικά. Με μέριμνα αυτού που

διευθύνει τη συζήτηση και της ορισμένης γραμματείας συντάσσονται περιληπτικά

πρακτικά που περιλαμβάνουν τα θέματα ημερήσιας διάταξης, τις εισηγήσεις και τις

αντίστοιχες αποφάσεις, καταχωρώντας και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών,

αποφεύγοντας τις προσωπικές αναφορές. Όπου κρίνεται απαραίτητο καταχωρούνται

και γνώμες της μειοψηφίας.

Αντίγραφα των πρακτικών διαβιβάζονται στις Ο.Μ. και στην Κεντρική Επιτροπή, ενώ το

πρωτότυπο φυλάγεται στο αρχείο του κατά την επόμενη παράγραφο οργάνου.

 

 1. Η Συνδιάσκεψη εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και κοινό ψηφοδέλτιο το Συντονιστικό

Όργανο της πόλης ή του νομού από πέντε μέχρι εννέα μέλη που εκλέγονται κατά σειρά

σταυροδοσίας. Το όργανο αυτό, σε συνεργασία με τις Σ.Ε. ενημερώνεται για τις

αποφάσεις των Ο.Μ., παρακολουθεί και συντονίζει τη δράση τους, ενημερώνει για τις

κεντρικές αποφάσεις και τις θέσεις του ΠΡΑΤΤΩ ως προς τις γενικότερες εξελίξεις. Το

κύριο νόημα της αποστολής του είναι να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και να συμβάλει

ώστε η δράση των Ο.Μ. και των μελών να κερδίζει συνεχώς σε ποιότητα και

αποτελεσματικότητα. Μέλημά του επίσης είναι να συντάσσει περιοδικά ενημερωτικό

δελτίο παρεμβαίνοντας στην τοπική κοινωνία και ενσωματώνοντας τυχόν ενημερωτικό

υλικό της Κ.Ε. του ΠΡΑΤΤΩ.

 

 1. Τα μέλη του Συντονιστικού Οργάνου εκλέγουν μεταξύ τους τον (την) Γραμματέα και

τον Αναπληρωτή (-τρια), με μέριμνα των οποίων συγκαλείται και συνεδριάζει τακτικά

τουλάχιστον δύο φορές το μήνα για την επισκόπηση των εξελίξεων στο χώρο ευθύνης

του. Σε κάθε μέλος του Σ.Ο. καταμερίζονται συγκεκριμένα καθήκοντα και τομείς

ευθύνης.

 

 1. Έκτακτα η Συνδιάσκεψη συγκαλείται εφ’ όσον προταθεί από το 1/3 των Ο.Μ. του

νομού ή της πόλης προσδιορίζοντας και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Το Συντονιστικό

Όργανο μπορεί επίσης να συγκαλεί έκτακτη Συνδιάσκεψη μέχρι δύο φορές το χρόνο.

 

 1. Στις τακτικές ή έκτακτες Συνδιασκέψεις μπορεί να γίνεται προσφυγή κατά αποφάσεων

του Συντονιστικού Οργάνου από οποιαδήποτε ενδιαφερόμενα μέλη ή Οργανώσεις

Μελών, οι δε σχετικές αποφάσεις επιλύουν οριστικά το ζήτημα. Προσφυγή κατά

αποφάσεων Συνδιασκέψεων μπορεί να γίνει μόνο στο Συνέδριο.

 

 1. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κατά τα παραπάνω Συντονιστικό Όργανο, τα

καθήκοντα του ασκεί προσωρινά όργανο που συντίθεται από τους εκπροσώπους όλων

των Ο.Μ. μέχρι να εκλεγεί από τη Συνδιάσκεψη.

 

Άρθρο 10. Συνέδριο

 

 1. Ανώτατο Όργανο του ΠΡΑΤΤΩ είναι το Συνέδριο που συνέρχεται τακτικά κάθε δύο

χρόνια και του οποίου οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη και όργανα και

μπορούν να ανατραπούν μόνο με απόφαση άλλου Συνεδρίου.

 

 1. Σε κάθε περίπτωση σύγκλησης Συνεδρίου η Κ.Ε., ή η Οργανωτική Επιτροπή, όπου είναι

αρμόδια, καθορίζει ένα ενιαίο μέτρο εκπροσώπησης των οργανώσεων πόλης ή νομού

του ΠΡΑΤΤΩ, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ελάχιστος αριθμός συνέδρων δεν μπορεί να

είναι μικρότερος των τριακοσίων.

 

Άρθρο 11. Διαδικασία Τακτικού Συνεδρίου

 

 1. Αποστολή του Τακτικού Συνεδρίου είναι α) Συζήτηση και έγκριση της Έκθεσης Δράσης

της απερχόμενης Κεντρικής Επιτροπής, β) Συζήτηση και έγκριση έκθεσης οικονομικής

διαχείρισης της Επιτροπής Διαχειριστικού Ελέγχου, γ) Συζήτηση και έγκριση έκθεσης

Επιτροπής Εφαρμογής του Καταστατικού, δ) Συζήτηση και έγκριση προγράμματος

δράσης για την προσεχή διετία, ε) Προτάσεις εξειδίκευσης ή τροποποίησης της Ιδρυτικής

Διακήρυξης και του Καταστατικού και στ) Εκλογή Προέδρου, Τακτικών και

Αναπληρωματικών μελών της Κ.Ε., Επιτροπής Διαχειριστικού Ελέγχου και Επιτροπής

Εφαρμογής του Καταστατικού, που πραγματοποιούνται με μυστική ψηφοφορία και

μεταξύ των υποψηφίων εκλέγονται εκείνοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους

σταυρούς στα αντίστοιχα ενιαία ψηφοδέλτια. Εφ’ όσον για το αξίωμα του Προέδρου

προτείνονται περισσότερες από δύο υποψηφιότητες και ουδείς συγκεντρώνει την

απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο επικρατέστερων

και Πρόεδρος εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς από αυτούς.

 

 1. Η έκθεση δράσης και η εισήγηση του προγράμματος δράσης κατατίθενται το

αργότερο, μαζί με την ανακοίνωση σύγκλησης του Συνεδρίου, 60 ημέρες πριν από την

διεξαγωγή του Συνεδρίου και δημοσιοποιούνται μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του

ΠΡΑΤΤΩ και ενός ικανοποιητικού αριθμού αντιτύπων έτσι ώστε να λάβουν γνώση όλα τα

μέλη.

Τα μέλη του ΠΡΑΤΤΩ έχουν απεριόριστο δικαίωμα να δημοσιοποιήσουν μέσω ειδικών

ιστοσελίδων που διατίθενται ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό τις απόψεις, την κριτική και τις

προτάσεις τους στα πλαίσια ενός καθολικού δημοκρατικού διαλόγου, σκοπός του

οποίου είναι η διόρθωση των σφαλμάτων, η βελτίωση της αξιοπιστίας και του

προγραμματικού λόγου του ΠΡΑΤΤΩ απέναντι στην ελληνική κοινωνία και γενικά η

ενίσχυση της δύναμής του από κάθε πλευρά.

 

3.Είκοσι μέχρι δέκα ημέρες πριν το Συνέδριο πραγματοποιούνται προσυνεδριακές

Συνελεύσεις και Συνδιασκέψεις, στις οποίες γίνεται συζήτηση επαρκής για την έκφραση

των απόψεων των μελών και ακολουθεί η εκλογή των αντιπροσώπων για το Συνέδριο.

 

 1. Για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων αλλά και για την διεκπεραίωση

των τεχνικών και οργανωτικών ζητημάτων εν σχέσει με την καλύτερη δυνατή διεξαγωγή

του Συνεδρίου η Κεντρική Επιτροπή ορίζει τρία εκ των μελών της και οκτώ προτεινόμενα

από τις οκτώ μεγαλύτερες κατά σειρά οργανώσεις του ΠΡΑΤΤΩ ως μέλη της Οργανωτικής

Επιτροπής, η οποία παρακολουθεί, εποπτεύει και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται, ιδίως

για την διευκόλυνση του εσωτερικού διαλόγου και της διαδικασίας συμμετοχής στο

Συνέδριο.

 

 1. Από την ανακοίνωση του Συνεδρίου και μέχρι 10 ημέρες πριν την έναρξή του μπορεί

να προτείνονται και άλλα θέματα προς συζήτηση από τις Συνελεύσεις και

Συνδιασκέψεις. Η τελική όμως απόφαση γι’ αυτή τη θεματολογία λαμβάνεται από το

Συνέδριο, μετά από εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής.

 

 1. Η συζήτηση στο Συνέδριο ξεκινάει με σύντομη έκθεση της Οργανωτικής Επιτροπής, η

οποία αναφέρεται στην εγκυρότητα των προσυνεδριακών διαδικασιών και της εκλογής

των συνέδρων, στα χαρακτηριστικά της σύνθεσης του Συνεδρίου και του αριθμού

παρόντων και απόντων κατόπιν του ελέγχου που πραγματοποίησε. Με την έγκριση του

Συνεδρίου γίνεται έναρξη εργασιών με την εκλογή Προεδρείου, από 3 μέλη, Γραμματείας

από 3 επίσης μέλη και συνεχίζεται συζήτηση των θεμάτων, αφού εγκριθεί η ημερήσια

διάταξη.

 

Άρθρο 12. Έκτακτα Συνέδρια

 

 1. Έκτακτα Συνέδρια συγκαλούνται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που

λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου των μελών της. Η Κ.Ε. υποχρεούται

επίσης να συγκαλέσει Έκτακτο Συνέδριο μετά από αίτημα Οργανώσεων Μελών ή και

οργάνων πόλεων ή νομών που αντιπροσωπεύουν το 1/3 των μελών.

 

 1. Η ανακοίνωση σύγκλησης Έκτακτου Συνεδρίου γίνεται τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν

την πραγματοποίησή του, και συνοδεύεται πάντοτε από την ημερήσια διάταξη των

θεμάτων προς συζήτηση.

 

 1. Σε περίπτωση αδράνειας ή άρνησης της Κ.Ε. να συγκαλέσει εμπρόθεσμα το Τακτικό ή

Έκτακτο Συνέδριο τα δευτεροβάθμια όργανα έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να

συγκροτήσουν Οργανωτική Επιτροπή με σκοπό τη σύγκληση Συνεδρίου με συμμετοχή

όλων των οργανώσεων του ΠΡΑΤΤΩ. Σε αυτήν την περίπτωση αναστέλλεται επίσης

αυτοδίκαια η ισχύς των αποφάσεων της Κ.Ε. Τα καθήκοντα της Κ.Ε. εκτελεί η προσωρινή

Οργανωτική Επιτροπή. Το Συνέδριο δικαιούται να εκλέξει νέα Κ.Ε., ενώ αν δεν εκλέξει, η

υφιστάμενη Κ.Ε. επανέρχεται στα καθήκοντά της.

 

Άρθρο 13. Κεντρική Επιτροπή

 

 1. Η Κεντρική Επιτροπή εκλέγεται για το διάστημα μεταξύ δύο Συνεδρίων. Ο αριθμός των

μελών της αποφασίζεται από το Συνέδριο, δεν μπορεί όμως να είναι λιγότερα των 35 και

περισσότερα των 85 μελών. Στον αριθμό των κατά τα παραπάνω τακτικών μελών

προστίθεται και ένας αριθμός αναπληρωματικών σε ποσοστό 20% επί των τακτικών, που

παρίστανται στις συνεδριάσεις με συμβουλευτική ψήφο.

 

 1. Ο Πρόεδρος δεν αποτελεί ιδιαίτερο όργανο. Περιλαμβάνεται στον αριθμό των

τακτικών μελών της Κ.Ε. και προΐσταται των συζητήσεων αυτής, όπως και του κατά το

επόμενο άρθρο Εκτελεστικού Γραφείου, με ψήφο ίση με των άλλων μελών, όντας

υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις συλλογικές αποφάσεις των οργάνων, τα οποία και

εκπροσωπεί δημόσια και στις σχέσεις με φορείς και αρχές κατά περίπτωση. Ο Πρόεδρος

ανακαλείται μόνο από το Διαρκές Συνέδριο κατ’ άρθρο 15 §2.

 

 1. Τα μέλη της Κ.Ε. αναλαμβάνουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ευθύνες. Κατά την

εκλογή τους στο Συνέδριο λαμβάνονται υπόψη, εκτός της ανάγκης κάλυψης κεντρικών

τομέων δράσης του ΠΡΑΤΤΩ και τα κριτήρια αντιπροσώπευσης των οργανώσεων, καθώς

και της αντανάκλασης στη σύνθεση του οργάνου ορισμένων βασικών κοινωνικών

χαρακτηριστικών (είδος απασχόλησης, φύλο, ηλικία), και χαρακτηριστικών

ενδιαφερόντων της κοινωνίας στη σύνθεση του οργάνου. Ουδέποτε επίσης μπορεί

ποσοστό μεγαλύτερο του 1/3 των μελών της Κ.Ε. να έχει εργασιακή εξάρτηση από το

κράτος ή κρατικά αξιώματα.

 

 1. Η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει στην πρώτη συνεδρίασή της από τα μέλη της Εκτελεστικό

Γραφείο από 9 μέχρι 15 μέλη.

 

 1. Η Κεντρική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά ανά δίμηνο. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με

απόλυτη πλειοψηφία, μετά από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου ή μελών της. Για

την διευκόλυνση των μελών που απουσιάζουν δικαιολογημένα εκτός έδρας μπορεί να

λαμβάνεται πρόνοια ώστε να είναι δυνατή η ζωντανή διασύνδεσή τους μέσω

διαδικτύου.

 

 1. Η Κεντρική Επιτροπή είναι αρμόδια για την χάραξη κεντρικής πολιτικής για όλα τα

επίκαιρα ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας στα πλαίσια των αποφάσεων του Συνεδρίου.

Ενημερώνει, συντονίζει και βοηθά ώστε όλα τα όργανα του ΠΡΑΤΤΩ να αναπτύσσουν τις

επεξεργασίες και τη δράση τους στους αντίστοιχους χώρους ευθύνης τους.

 

Άρθρο 14. Εκτελεστικό Γραφείο

 

 1. Το Εκτελεστικό Γραφείο συνεδριάζει μια φορά την εβδομάδα, εξειδικεύει τις

αποφάσεις της Κ.Ε. στην τρέχουσα επικαιρότητα, απαντά σε θέματα που τίθενται από

τις οργανώσεις και το μαζικό κίνημα. Τέλος, ορίζει από τα μέλη του 3μελή – 5μελή

Γραμματεία, που είναι επιφορτισμένη για την καθημερινή λειτουργία του οργανισμού

του ΠΡΑΤΤΩ καθώς και των γραφείων της έδρας.

 

 1. Τις συζητήσεις του Εκτελεστικού Γραφείου παρακολουθεί και αν δεν είναι μέλος,

εκπρόσωπος της Οργάνωσης Νεολαίας.

 

 1. Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι υπόλογο για τη δράση του στην Κεντρική Επιτροπή, η

οποία μπορεί σε περίπτωση παραβίασης των αποφάσεών της και πλημμελούς εκτέλεσης

καθηκόντων να ανακαλέσει μέλος ή μέλη του, πλην του Προέδρου.

 

 1. Τα ντοκουμέντα των αποφάσεων της Κ.Ε. δημοσιοποιούνται ανάλογα και

διαβιβάζονται προς όλα τα όργανα του ΠΡΑΤΤΩ. Οι αποφάσεις το Εκτελεστικού

Γραφείου γνωστοποιούνται στην Κ.Ε. και έχουν περιορισμένη καταρχήν δημοσιότητα,

εκτός και αν συνδέονται με σημαντικά θέματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας.

 

Άρθρο 15. Αναπλήρωση μελών Κ.Ε. και Προέδρου

 

 1. Σε περίπτωση παραίτησης ή σοβαρού, διαρκούς κωλύματος τακτικού μέλους της

Κεντρικής Επιτροπής να ασκήσει τα καθήκοντά του, το Εκτελεστικό Γραφείο καλεί

προσωρινά ένα από τα αναπληρωματικά μέλη να τα εκπληρώσει. Η Κεντρική Επιτροπή

αποφασίζει οριστικά για το ζήτημα αυτό στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της.

 

 1. Σε περίπτωση παραίτησης ή σοβαρής παρατεταμένης αδυναμίας του Προέδρου να

εκτελέσει τα καθήκοντά του η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει ένα μέλος της για να αναλάβει

τα καθήκοντά του προσωρινά. Αν ο χρόνος του επόμενου Συνεδρίου απέχει περισσότερο

από έξι μήνες, συγκαλεί το κατά το άρθρο 21 Διαρκές Συνέδριο για την οριστική εκλογή

νέου Προέδρου. Αν απέχει λιγότερο, παραπέμπει το θέμα αυτό στο επόμενο Συνέδριο.

 

Άρθρο 16. Τα οικονομικά του ΠΡΑΤΤΩ

 

 1. Οι οικονομικοί πόροι του ΠΡΑΤΤΩ συνίστανται σε α) μηνιαίες τακτικές συνδρομές των

μελών, β)έκτακτες εισφορές των μελών, γ) οικονομικές ενισχύσεις και δωρεές φίλων του

ΠΡΑΤΤΩ, δ) ποσοστά επί της αποζημίωσης αιρετών μελών του ΠΡΑΤΤΩ στην

αυτοδιοίκηση, σε όργανα μαζικού κινήματος και κατεχόντων βουλευτικό αξίωμα και ε)

κρατικές επιδοτήσεις υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από την Κ.Ε. Το ύψος της

τακτικής μηνιαίας συνδρομής αποφασίζεται από την Κ.Ε. και μπορεί να αναθεωρείται

από το Συνέδριο.

 

 1. Οι εισπράξεις από οποιαδήποτε πηγή οποιουδήποτε ποσού γίνονται με την έκδοση

παραστατικού από το Ταμείο του ΠΡΑΤΤΩ, πέραν των προσωρινών αποδείξεων που

υποχρεούνται να χορηγούν οι κατά περίπτωση εισπράττοντες για λογαριασμό του. Στο

Ταμείο τηρούνται αναλυτικοί λογαριασμοί εσόδων – εξόδων.

 

 1. Με την έγκριση της Κ.Ε. καταρτίζονται ετήσιοι προϋπολογισμοί δαπανών και εσόδων.

Διενεργούνται μηνιαίοι έλεγχοι τυχόν αποκλίσεων και λαμβάνονται μέτρα για την

διόρθωσή τους.

 

 1. Η κατανομή των πόρων για την αντιμετώπιση των εξόδων αποφασίζεται κάθε 6μηνο,

με στάθμιση των αναγκών τόσο της κεντρικής λειτουργίας όσο και της λειτουργίας των

οργανώσεων, από την Κ.Ε. και σε διαβούλευση με τα λοιπά όργανα του ΠΡΑΤΤΩ.

 

 1. Η διαχείριση των οικονομικών του ΠΡΑΤΤΩ οφείλει να είναι διαφανής και στον

κοινωνικό έλεγχο και να επιβεβαιώνει πέρα από κάθε αμφιβολία ότι η αυτοτέλεια της

πολιτικής του δράσης διαφυλάσσεται αυστηρά και δεν αποτελεί αντικείμενο

διαπραγμάτευσης με οποιαδήποτε αντιλαϊκά συμφέροντα.

 

Δ. ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

Άρθρο 17. Επιτροπή Εφαρμογής του Καταστατικού

 

Η Επιτροπή Εφαρμογής Καταστατικού αποτελείται από τρία τακτικά και δύο

αναπληρωματικά μέλη. Έργο της είναι α) Έλεγχος του κύρους των διαγραφών των μελών,

β) Συγκέντρωση των προσφυγών μελών και οργάνων στο Συνέδριο και γ) Συγκέντρωση

προτάσεων τροποποίησης Καταστατικού. Για όλα τα παραπάνω υποβάλει έκθεση στο

Συνέδριο μαζί με την γνώμη της, προκειμένου να ληφθεί απόφαση επ’ αυτών.

Άρθρο 18. Επιτροπή Διαχειριστικού Ελέγχου

Η Επιτροπή Διαχειριστικού Ελέγχου, που αποτελείται από τρία τακτικά και δύο

αναπληρωματικά μέλη, έχει υπό την άμεση εποπτεία της τον έλεγχο της οικονομικής

διαχείρισης, επαληθεύει τα στοιχεία και συντάσσει περιοδικές εκθέσεις προς την Κ.Ε., οι

οποίες είναι παράλληλα στη διάθεση όλων των οργάνων του ΠΡΑΤΤΩ. Συντάσσει επίσης

έκθεση προς το Συνέδριο.

 

Ε. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

 

Άρθρο 19. Δημοψήφισμα

 

Με απόφαση της Κ.Ε. ή με πρόταση των οργανώσεων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το

1/3 των μελών μπορεί να προκληθεί διεξαγωγή δημοψηφίσματος στο οποίο καλούνται

να πάρουν μέρος τα μέλη με ατομική και μυστική ψήφο για σοβαρά θέματα

πανελλαδικής ή και εθνικής σημασίας. Οι λεπτομέρειες του τρόπου διεξαγωγής

ρυθμίζονται στην απόφαση προκήρυξης του δημοψηφίσματος.

 

Άρθρο 20. Διαβούλευση

 

Σε εξαιρετικές περιστάσεις η Κ.Ε. έχει δικαίωμα, και, εφ’ όσον ζητηθεί από το 1/3

τουλάχιστον των μελών της, την υποχρέωση να προκαλεί για σοβαρά ζητήματα την

γνώμη των οργανώσεων του ΠΡΑΤΤΩ που συγκαλούνται ειδικά γι’ αυτό το λόγο από τις

Συντονιστικές Επιτροπές των Οργανώσεων Μελών σχεδόν ταυτόχρονα και με το ίδιο

θέμα ημερήσιας διάταξης ή ερώτημα . Σε αυτή την περίπτωση, αν συμπεραίνεται ότι οι

γνώμες της πλειοψηφίας των μελών συγκλίνουν στην ίδια απάντηση, οι αποφάσεις τους

έχουν απολύτως δεσμευτικό χαρακτήρα.

 

Άρθρο 21. Διαρκές Συνέδριο

 

 1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αντιμετώπισης κρίσιμης σημασίας ζητημάτων και

επείγοντος χαρακτήρα, με πρωτοβουλία της Κ.Ε. ή οργανώσεων που εκπροσωπούν το

1/3 των μελών, μπορεί να συγκαλείται το Διαρκές Συνέδριο, που αποτελείται από το

σύνολο των συνέδρων του τελευταίου Συνεδρίου, προκειμένου να λάβει αποφάσεις γι’

αυτά, έπειτα από εισήγηση της Κ.Ε. ή και χωρίς αυτήν, με την ίδια διαδικασία του

Έκτακτου Συνεδρίου.

 

 1. Το Διαρκές Συνέδριο μπορεί επίσης αφού διαπιστώσει με απόφαση αυξημένης

πλειοψηφίας 3/5 των μελών του ότι η σύνθεση της Κ.Ε. ή και ο Πρόεδρος εμποδίζει την

ομαλή εξέλιξη της πορείας του ΠΡΑΤΤΩ και την επίτευξη των στόχων του, να προχωρήσει

σε νέα εκλογή Κ.Ε. ή και Προέδρου.

 

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ

 

Άρθρο 22. Διαδικασίες ανάδειξης υποψηφίων για αιρετά αξιώματα

 

 1. Η ανάδειξη και υποστήριξη υποψηφίων για αιρετά αξιώματα στις μαζικές οργανώσεις,

στην αυτοδιοίκηση και στις βουλευτικές εκλογές είναι μια διαδικασία που υποχρεώνει

όλα τα όργανα αποφάσεων του ΠΡΑΤΤΩ να αξιολογούν κατά προτεραιότητα τις αρετές

των προσωπικοτήτων που αναδεικνύονται μέσα στο λαϊκό κίνημα, στους φυσικούς

χώρους καταξίωσής τους και όχι με στενά «κομματικά» κριτήρια.

 

 1. Οι αποφάσεις επιλογής υποστήριξης ψηφοδελτίων και υποψηφίων προσώπων

παίρνονται από τα όργανα του ΠΡΑΤΤΩ που έχουν την αντίστοιχη ευθύνη του χώρου.

Υποδείξεις και προτάσεις προς αυτά μπορεί να γίνονται και από άλλα όργανα μέσω της

Κ.Ε. και από αυτή την ίδια την Κ.Ε.

 

 1. Για την πρόταση και υποστήριξη υποψηφίων δημάρχων και συνδυασμών στην Αθήνα,

στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Κ.Ε. λόγω της

ευρύτερης υπερτοπικής σημασίας των δημοτικών εκλογών σε αυτές τις περιπτώσεις.

 

 1. Η επιλογή προς υποστήριξη υποψηφίων στις γενικές βουλευτικές εκλογές γίνεται με

τη σύμφωνη γνώμη της Κ.Ε. και των αντίστοιχων νομαρχιακών οργάνων. Η τυχόν επιλογή

υποψηφίων στη λίστα της επικράτειας είναι αρμοδιότητα της Κ.Ε.

 

Άρθρο 23. Κοινοβουλευτική Ομάδα – Κυβερνητικό Έργο

 

 1. Οι τυχόν εκλεγόμενοι βουλευτές του ΠΡΑΤΤΩ αποτελούν ιδιαίτερη ομάδα, ακόμη και

στην περίπτωση που εκλέγονται με ψηφοδέλτια ευρύτερων συνδυασμών, συνασπισμών

κλπ. Η κοινοβουλευτική αυτή ομάδα είναι ιδιαίτερο όργανο που εντάσσεται στα πλαίσια

της συλλογικής λειτουργίας του ΠΡΑΤΤΩ, τροφοδοτείται το περιεχόμενο της δράσης του

από τις οργανώσεις και τροφοδοτεί αντίστοιχα με υλικό τη δική τους δράση. Ο

συντονισμός γίνεται μέσω της Κ.Ε., που αποφασίζει εν τέλει μέσα από την ανταλλαγή

απόψεων το γενικό πλαίσιο δράσης των εκπροσώπων του ΠΡΑΤΤΩ στη Βουλή, ενώ η

κοινοβουλευτική ομάδα διεκπεραιώνει τον θεσμικό ρόλο που της επιφυλάσσει το

Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής. Η λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

μπορεί να ρυθμίζεται από ιδιαίτερο κανονισμό, που καταρτίζεται και εγκρίνεται με

σύμφωνη γνώμη της Κ.Ε. Τα ίδια ισχύουν ανάλογα και στην περίπτωση εκλογής

ευρωβουλευτών.

 

 1. Ο αυτοτελής πολιτικός και ιδεολογικός οργανισμός του ΠΡΑΤΤΩ σε ουδεμία

περίπτωση μπορεί να αποτελεί εξάρτημα του κρατικού μηχανισμού, ακόμη κι αν μέλη

του κατέχουν τυχόν κυβερνητικά αξιώματα. Η άσκηση κριτικής και ο ανεξάρτητος ρόλος

του στην πρωτοπορία των λαϊκών αγώνων σε αυτήν την περίπτωση, όχι μόνο δεν

υποβαθμίζεται αλλά αντίθετα αυξάνει, στο βαθμό που οφείλει να παράγει πολιτική

ικανή να εμπνέει και να οδηγεί σε μεταρρυθμίσεις που θα εδραιώνουν την λαϊκή

κυριαρχία, θα εξουδετερώνουν τις προϋπάρχουσες σχέσεις «διαπλοκής» και

«πελατείας» και θα καταλήγουν στον προοδευτικό μετασχηματισμό του κράτους.

 

 1. Σε κάθε περίπτωση η αξίωση σεβασμού προς τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων

του ΠΡΑΤΤΩ απέναντι στην κοινοβουλευτική ομάδα ή στην κυβέρνηση ή και προς

μεμονωμένους βουλευτές ή υπουργούς δεν πρέπει να παραγνωρίζει το γεγονός ότι η

κυριαρχική κρίση ανήκει στον ελληνικό λαό και δεν μπορεί να υποκαθίσταται από τις

κομματικές αποφάσεις.

 

Άρθρο 24. Τμήμα Νέων – Οργάνωση Νεολαίας

 

 1. Η εξειδικευμένη δράση των μελών του ΠΡΑΤΤΩ ηλικίας 16 – 25 ετών κατευθύνεται

κεντρικά από αντίστοιχο Τμήμα που λειτουργεί με ευθύνη της Κ.Ε. και μπορεί να

διαρθρώνεται προς τα κάτω στο επίπεδο των Συντονιστικών Οργάνων νομού ή πόλης.

 

 1. Ξεχωριστές οργανώσεις νέων μπορεί να συγκροτούνται α) στους χώρους μαζικής

παρουσίας της νεολαίας, δηλαδή στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολεία και σχολές με

Συντονιστικά Όργανα νομού και β) σε τοπική βάση, εφ’ όσον ο αριθμός των μελών στο

επίπεδο της πρωτοβάθμιας οργάνωσης υπερβαίνει τα 10 μέλη, με αντίστοιχης

διάρθρωσης όργανα και ιδιαίτερο Καταστατικό Λειτουργίας κάτω από την γενική

ονομασία «Νεολαία του ΠΡΑΤΤΩ» ή όποια άλλη επιλεγεί.

 

 1. Τα Συντονιστικά Όργανα Νεολαίας και το Τμήμα Νέων του ΠΡΑΤΤΩ συνεργάζονται

στενά για τον συντονισμό όλων των δυνάμεων του νεολαιίστικου κινήματος.

 

Άρθρο 25. Κέντρο Ερευνών – Μελετών

 

Το ΠΡΑΤΤΩ διατηρεί αυτοτελές Κέντρο Έρευνας, Μελέτης, Διαλόγου και Επεξεργασίας

θεμάτων του Σύγχρονου Ελληνισμού. Σκοπός του θεσμού αυτού είναι να αξιοποιήσει τις

ευρύτερες δυνάμεις της ελληνικής και ξένης φιλελληνικής διανόησης για την παραγωγή

ιδεών και προτάσεων χρήσιμων για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την

προαγωγή της σύγχρονης κουλτούρας της ελληνικής κοινωνίας σε όλους τους τομείς

ενδιαφέροντος. Να προσφέρει βήμα, στα πλαίσια ενός ανοιχτού και ισότιμου διαλόγου,

σε ακαδημαϊκούς, επιστήμονες, στελέχη της οικονομίας και του πολιτισμού και ζωντανή

σύνδεση με το κοινωνικό ακροατήριο με διάφορες μορφές εκδηλώσεων.

Στη διοίκηση του Κέντρου μπορεί να μετέχουν και μη μέλη του ΠΡΑΤΤΩ.

 

Άρθρο 26. Μεταβατικές Διατάξεις

 1. Το παρόν Καταστατικό τίθεται άμεσα σε εφαρμογή από την έγκρισή του από την

προσωρινή, μέχρι την εκλογή της από το Συνέδριο, Κεντρική Επιτροπή, υποκείμενο σε

πιθανή τροποποίηση και επικύρωση από το πρώτο Συνέδριο του ΠΡΑΤΤΩ που θα

διεξαχθεί μέχρι το αργότερο τον Μάρτιο 2016. Κατ’ εξαίρεση στο πρώτο Συνέδριο ο

αριθμός των συνέδρων μπορεί να είναι μικρότερος των 300.

 

 1. Στο μεταβατικό διάστημα η προσωρινή Κεντρική Επιτροπή είναι αρμόδια να

υλοποιήσει κατά τις προβλέψεις του Καταστατικού το οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας

με την συμμετοχή όλων των μελών.

Συζήτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Αρχείο

Αρέσει σε %d bloggers: